Zrób Prezent Restauracja AtrakcjeMENU

Regulamin basenu

REGULAMIN BASENU  W HOTELU SPA CESARSKIE OGRODY ***

1.    Basen jest dostępny dla gości hotelowych.

2.    Przed wejściem do pomieszczenia basenowego użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z przebieralni, w tym do zamiany obuwia na czyste obuwie basenowe, pozostawienia okryć wierzchnich, przebrania się w strój kąpielowy/kąpielówki. W pomieszczeniach basenowych poruszamy się wyłącznie w obuwiu basenowym.

3.    W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (telefony komórkowe, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria). Zaleca się pozostawianie cennych przedmiotów  w pokoju hotelowym. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa Hotelu Spa Cesarskie Ogrody*** nie ponosi odpowiedzialności.

4.    Przed skorzystaniem z basenu należy skorzystać z prysznica oraz dokonać dezynfekcji stóp.

5.    Z prysznica należy korzystać po każdorazowym skorzystaniu z toalety.

6.    Do pomieszczeń basenowych zabrania się wnoszenia żywności, napojów oraz elementów/ artykułów ostrych, niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).

7.    Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego osobom nieletnim bez opieki osoby dorosłej.

8.    Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.

9.    Z basenu nie wolno korzystać osobom które:

ñ są nietrzeźwe lub są pod pływem środków odurzających,

ñ są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych,

ñ chorują na górne drogi oddechowe lub posiadają trudności w oddychaniu,

ñ posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybica, liszaje,

ñ są uczulone na środki dezynfekujące,

ñ posiadają choroby układu wydalania,

ñ cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia,

ñ cierpią na padaczkę,

ñ chorują na choroby zakaźne .

10. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Hotel Spa Cesarskie Ogrody*** nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.

11.Na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się:

ñ biegania,

ñ skoków do wody,

ñ spożywania napojów alkoholowych

ñ spożywania żywności oraz żucia gumy,

ñ wszczynania fałszywych alarmów,

ñ pozostawiania małych dzieci bez opieki.

12.W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

13.Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność poniesie opiekun dziecka.

 

 

14.                        


 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUN HOTELU SPA CESARSKIE OGRODY***

1.    Prawo do samodzielnego korzystania z sauny  mają Klienci, którzy ukończyli 18 rok życia.

2.    Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny i łaźni tylko pod osoby dorosłej.  

3.    Wejście do sauny jest dozwolone wyłącznie w odpowiednim i czystym zmiennym obuwiu - klapkach.

4.    Każdy klient przychodzi z ręcznikiem. 

5.    W kabinie sauny i łaźni zabrania się stosowania własnych olejków zapachowo-eterycznych i innych środków.

6.    Sauna powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie jako forma odnowy biologicznej. Nie wolno niszczyć wyposażenia i zanieczyszczać kabiny sauny, natrysków i innych pomieszczeń.

7.    Obsługa Hotelu Spa Cesarskie Ogrody*** ma prawo i obowiązek kontroli czystości i sprawności urządzeń sauny w każdej chwili, nawet w czasie korzystania z sauny przez Klientów.

8.    Zabrania się wnoszenia do sauny ostrych przedmiotów, własnego sprzętu oraz spożywania alkoholu, posiłków.

9.     Podczas pobytu w saunie Klient jest zobowiązany do stosownego, kulturalnego zachowania.

10. Klienci, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających i dopingowych, będą wypraszani z sauny.

11.Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

12. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

13. Kąpiel w saunie suchej rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia, na ławach można siedzieć lub leżeć.

14. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2-3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.

15. Stosować stopniowe ochłodzenie organizmu, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe.

16.  Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5-1l) wód mineralnych lub soków.

17.W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.

18.  Przestrzeganie regulaminu pozwoli na sprawną realizację programu i obsługę naszych Klientów oraz zachowanie przyjemnej relaksującej atmosfery. 

Roczna ocena jakości wody


@textColor
@lightBgColor
@midBgColor
@darkBgColor
@baseColor
@brandPrimary
@brandSuccess